Start

Vul uw gegevens in op de volgende pagina's zodat wij direct een juiste offerte voor u kunnen maken. Wij vragen eerst uitgebreid naar uw bedrijfsgegevens, zodat wij snel een maatwerkofferte kunnen maken. De gegevens die wij uit uw bedrijfsgegevens kunnen halen, vragen wij niet opnieuw bij de verzekeringen zelf.

Bedrijfsnaam
Van welke van de volgende verzekeringen wenst u een offerte te ontvangen?

Algemene gegevens

Gegevens
Eigenaar
Adresgegevens
Contact
Prive adres
Bedrijfsgegevens
Personeel

Aansprakelijkheid

Werkzaamheden
Honden
Verzekeringsverleden
Branche en keurmerken
Onderaannemers
Bent u op de hoogte van gebeurtenissen of omstandigheden welke tot een claim op de aangevraagde verzekering zouden kunnen leiden?

Bedrijfsrechtsbijstand

Wilt u de rechtsbijstandsdekking uitbreiden met aanvullende modules?

Inventaris

Risicoadres
Verzekerd bedrag
Transportdekking

Collectieve Ongevallen

Voor het maken van een offerte ontvangen wij graag een verzamelloonstaat, deze kunt u mailen naar info@combive.nl

Loonsom per jaar
Hoeveel FTE heeft u per jaar

Bestelauto

Ziekteverzuim

Voor het maken van een offerte ontvangen wij graag een verzamelloonstaat, deze kunt u mailen naar info@combive.nl

Arbeidsongeschiktheid

Werkzaamheden

Slot

Verzekering
Verleden
Verklaring